หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 10 เครื่อง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 10 เครื่อง

..เพิ่มเติม..