หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ BAS (Building Automation System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ BAS (Building Automation System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..