หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานประจำห้องเก็บเศษกระดาษอาคาร B-04 ฝ่ายการพิมพ์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประจำปีงบฯ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานประจำห้องเก็บเศษกระดาษอาคาร B-04 ฝ่ายการพิมพ์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประจำปีงบฯ 2563

..เพิ่มเติม..