หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๒๐,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๒๐,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..