หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.๐๒/๒๒/๖๒

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.๐๒/๒๒/๖๒

..เพิ่มเติม..