หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมวดหมู่ :

นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นผู้แทนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

..เพิ่มเติม..