หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

งานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..