หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ ยสท.อยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฝจพ.b.02/17/62)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ ยสท.อยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฝจพ.b.02/17/62)

..เพิ่มเติม..