หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ซื้ออะไหล่ Consumable Parts เครื่องตัดใบยา RC-4 )

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ซื้ออะไหล่ Consumable Parts เครื่องตัดใบยา RC-4 )

..เพิ่มเติม..