หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..