หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง จัดสร้าง ปรับแต่งเชื่อมต่อระบบควบคุม และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่ม(COMAS Line)

จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง จัดสร้าง ปรับแต่งเชื่อมต่อระบบควบคุม และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่ม(COMAS Line)

..เพิ่มเติม..