หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ประจำปีพ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ประจำปีพ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2

หมวดหมู่ :

โรงพยาบาลสวนเบญจกิตติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ประจำปีพ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2  วันจันทร์ที่ 29  เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนเบญจกิตติเฉลิมพระเกียรติ 84 โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์แพทย์หญิง นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความคุมความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรฯ

..เพิ่มเติม..