หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (รวมอะไหล่) ของเครื่องบรรจุหีบ PRB No.18, 19 และ 22 ของกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (รวมอะไหล่) ของเครื่องบรรจุหีบ PRB No.18, 19 และ 22 ของกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..