หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

..เพิ่มเติม..