หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์เฉพาะทาง AUTOCAD จำนวน 5 Licenses

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์เฉพาะทาง AUTOCAD จำนวน 5 Licenses

..เพิ่มเติม..