หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออะไหล่ Consumable Parts ใบมีด ARKOTE สำหรับเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออะไหล่ Consumable Parts ใบมีด ARKOTE สำหรับเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..