หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอดไพรีทรีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/16/62)

ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอดไพรีทรีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/16/62)

..เพิ่มเติม..