หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางและ TORงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ BAS (Building Automation System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางและ TORงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ BAS (Building Automation System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..