หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 พันบาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 พันบาท

..เพิ่มเติม..