หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5 พันบาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5 พันบาท

..เพิ่มเติม..