หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.๑ ขนาด ๒๗ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ม้วน...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.๑ ขนาด ๒๗ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62037228302)

..เพิ่มเติม..