หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด-หมวดที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด (โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว และเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 60...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด-หมวดที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด (โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว และเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 60 ตัว)

..เพิ่มเติม..