หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท

ยสท.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท

หมวดหมู่ :

        นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 67 ปี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

กองสื่อสารองค์กร

News&Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..