หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง และขอบเขตของงานรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้งเครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 คลองเตย ไปติดตั้งภายในอาคารศูนย์พลังงาน (B-03)

ประกาศราคากลาง และขอบเขตของงานรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้งเครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 คลองเตย ไปติดตั้งภายในอาคารศูนย์พลังงาน (B-03)

..เพิ่มเติม..