หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ งานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1440

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ งานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1440

หมวดหมู่ :

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ งานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1440
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามุฮัมมัดในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชน โดยทรงพระราชทานโล่เกียรติคุณแด่ผู้ให้การสนับสนุนสถาบันองค์กรมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งในโอกาสนี้ นายมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในนามผู้สนับสนุนฝ่ายปฏิคม ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

..เพิ่มเติม..