หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด 15 ไมครอน X 300 เมตร) จำนวน 3,900 ม้วน ด้วยวิธี e-Bidding

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด 15 ไมครอน X 300 เมตร) จำนวน 3,900 ม้วน ด้วยวิธี e-Bidding

..เพิ่มเติม..