หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๑๐,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๑๐,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง
TOR
 

..เพิ่มเติม..