หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding-ร่าง-ประกวดราคาซื้อTraction Battery จำนวน 8 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ร่าง-ประกวดราคาซื้อTraction Battery จำนวน 8 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลาง
TOR
 

..เพิ่มเติม..