หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกส้มโอ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB)

สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกส้มโอ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB)

หมวดหมู่ :

นายณัฐพงษ์ สำราญใจ ผู้จัดการสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกส้มโอ” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) โดยได้เชิญ ดร.ทิม ไทยทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านส้มโอ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส้มโอไทย เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจากการปลูกส้มโอมานานกว่า 47 ปี เป็นเจ้าของสวนส้มโอไทยทวี ที่อำเภอสามพราน และที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มาให้ความรู้การดูแลส้มโอ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการปลูกส้มโอ แก่ชาวไร่ยาสูบที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

..เพิ่มเติม..