หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง 9x11 นิ้ว 2ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง 9×11 นิ้ว 2ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง 9×11 นิ้ว 2ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้้

..เพิ่มเติม..