หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์ทาสีอาคารที่ทำการสถานีใบยาศรีสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์ทาสีอาคารที่ทำการสถานีใบยาศรีสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอุปกรณ์ทาสีอาคารที่ทำการสถานีใบยาศรีสำโรง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..