หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างปรับปรุงระบบ BAS (Building Automation System) พร้อมอุปกรณ์ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างปรับปรุงระบบ BAS (Building Automation System) พร้อมอุปกรณ์ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..