หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2563

..เพิ่มเติม..