หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างทำภาชนะและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงอาหาร การยาสูบแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำภาชนะและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงอาหาร การยาสูบแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..