หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48)

..เพิ่มเติม..