หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ (ปั้มลม) รุ่น GZNT1900 ห้องควบคุมระบบ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ (ปั้มลม) รุ่น GZNT1900 ห้องควบคุมระบบ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..