หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพานสำหรับใช้กับกลุ่มเคื่องจักรด้านใบยา BLENDING SILO จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพานสำหรับใช้กับกลุ่มเคื่องจักรด้านใบยา BLENDING SILO จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..