หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding-ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ระบบกันสาด และระบบโครงหลังคา ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B-01 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ระบบกันสาด และระบบโครงหลังคา ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B-01 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง
ราคากลาง
ร่าง ประกาศประกวดราคา

..เพิ่มเติม..