หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมความเร็วสายพานหนามอัตโนมัติ (รวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS SE 90 No.24 ของกองการมวนฯ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมความเร็วสายพานหนามอัตโนมัติ (รวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS SE 90 No.24 ของกองการมวนฯ 5 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..