หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ สั่งซื้ออุปกรณ์จำนวน 30 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Protos 90 No.16,17 และ No.20 เพื่อไปใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะ สั่งซื้ออุปกรณ์จำนวน 30 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Protos 90 No.16,17 และ No.20 เพื่อไปใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..