หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น MCQUAY No.3 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น MCQUAY No.3 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..