หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลางซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. X 6,000 ม. จำนวน 168,000 ม้วน...

ราคากลางซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. X 6,000 ม. จำนวน 168,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..