หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประการผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ Inline ยี่ห้อ Domino รุ่น D300+10 จำนวน 2 ชุด (แบบไม่รวมอะไหล่) และรุ่น D620i...

ประการผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ Inline ยี่ห้อ Domino รุ่น D300+10 จำนวน 2 ชุด (แบบไม่รวมอะไหล่) และรุ่น D620i จำนวน 1 ชุด ของกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..