หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องตัดก้านใบยา RC-4 จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ไปติดตั้งที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องตัดก้านใบยา RC-4 จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ไปติดตั้งที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..