หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปไปยังช่องทางการจำหน่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง จ้างขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปไปยังช่องทางการจำหน่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..