หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..