หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดปลวกบริเวณอาคารต่างๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดปลวกบริเวณอาคารต่างๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..