หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะจ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๕,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะจ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๕,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..