หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะจ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๕,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะจ้างทำสายแขวนสินค้าพลาสติก จำนวน ๕,๐๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..