หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ระบบกันสาดและระบบโครงหลังคาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B-01

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ระบบกันสาดและระบบโครงหลังคาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B-01

..เพิ่มเติม..