หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนตัวอย่างยาเส้นปรุง (CUT RAG) ให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนตัวอย่างยาเส้นปรุง (CUT RAG) ให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..